رویدادها و مناسبتها

اطلاعیه انتخاب واحد گروه پرستاری(ترم دوم 96-97)

قابل توجه دانشجويان پرستاري

1- ابتدا دروس پايه، اصلي وتخصصي را انتخاب نموده وسپس دروس عمومي كه برخورد ندارد را انتخاب نماييد.

2- رعایت پیش نیاز ضروری بوده ودر صورت عدم رعایت پیش نیاز دروس بعدا حذف شده و مسئولیت آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

3- با توجه به اينكه براي دروس كارآموزي تئوري آن بصورت همنياز تعريف گرديده است، ابتدا درس تئوري و سپس كارآموزي مربوطه را انتخاب نماييد.

4- دانشجويان هر ترم دروس ارائه شده براي آن ترم را انتخاب نمايند.

5- در صورتی که دانشجو در دروس  پایه، اصلی یا تخصصی ترم قبل نمره قبولی کسب نکرده است، حتما باید آن درس را بجای برخی دروس این ترم انتخاب نماید. همچنین دانشجوی مشروط (معدل زیر12) حداکثر 14 واحد می تواند داشته باشد. اولویت حذف دروس برای این افراد ابتدا دروس عمومی و در صورت ضرورت دروسی که پیشنیاز درس در ترم آینده نیستند، می باشد.

6- توصیه می گردد در اولین روز مجاز انتخاب واحد دروس انتخاب گردد. پرشدن کلاس های عمومی توسط سایر رشته برای انتخاب این دروس مشکل ایجاد خواهد نمود.

7- دانشجویان ورودی قبل 93 به علت عدم رویت دروس باید با ارائه درخواست به خانم نورایی به صورت دستی انتخاب واحد نمایند.

 ترم دوم:

داروشناسی- تغذیه و تغذیه درمانی- اصول و مهارت های پرستاری- اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران- مفاهیم پرستاری- بررسی وضعیت سلامت-فرآیند آموزش به بیمار- فناوری اطلاعات در پرستاری- کارآموزی فارماکولوژی بالینی- کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری-کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان- آموزش زبان قرآن- اندیشه اسلامی 1- دانش خانواده

تذکر: افرادی که در این ترم از دروس انگل شناسی، فیزیولوژی، بیوشیمی و میکروب شناسی نمره قبولی کسب نکرده اند باید در این ترم الزاما این دروس را انتخاب نمایند تا بتوانند بصورت همنیاز بقیه دروس اساسی این ترم را انتخاب نمایند. افرادی که در درس اخلاق پرستاری نمره قبولی ندارند، چون فعلا پیشنیاز درسی نیست در ترم آینده انتخاب خواهند نمود.

 ترم چهارم:

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2- کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان 2- پرستاری بیماریهای روان- کارآموزی پرستاری بهداشت و بیماریهای روان - پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد-پرستاری سلامت جامعه- تحقیق در پرستاری- کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد- کارگاه مهارت زندگی- انقلاب اسلامی ایران- اخلاق اسلامی

 ترم ششم:

برای انتخاب درس مدیریت باید تمام دروس تئوری و کارآموزی پایه اصلی و تخصصی قبلا گذرانده یا همزمان انتخاب شوند. بنابراین این درس آخرین درس انتخابی باشد.

دانشجوی ماقبل عرصه به شرطی می تواند حداکثرتا 24 واحد انتخاب نماید که کل واحد های باقیمانده قبل از عرصه حداکثر 24 واحد باشد. دانشجویی که بیشتر از 24 واحد باقیمانده داشته باشد، حداکثر 20 واحد در صورت عدم مشروطی می تواند انتخاب نماید.

دانشجوی مشروط حتی نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی ندارد.

دروس ترم ششم:

مراقبت های جامع در بخش های ویژه- پرستاری بیماریهای کودکان- پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه- اصول مدیریت وخدمات پرستاری- کارآموزی پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان- کارآموزی پرستاری سلامت جامعه فرد و خانواده و محیط- کارآموزی پرستاری مراقبت ویژه-کارگاه آموزش به مددجو و خانواده-تمام دروس باقیمانده (عمومی وپایه و اصلی و تخصصی)

 اصلاح تبصره یک ماده 12 آیین نامه آموزشی

درصورت تایید شورای آموزشی واحد استانی، اخذ حداکثر پنج واحد درسی (عمومی یا اختصاصی، تئوری یا عملی) با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درس، همراه کارآموزی در عرصه بلامانع است. همچنین در صورتی که دانشجو یک درس تئوری یا عملی باقیمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در کلاس های مربوط حضور داشته باشد و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد، با نظر شورای آموزشی واحد استانی و تایید استاد مربوطه می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول نیمسال تحصیلی از طریق معرفی به استاد بگذراند.

 لذا بر این اساس:

 1- دانشجویانی که واحد کارآموزی باقی مانده دارند (حتی یک واحد) وارد عرصه نخواهند شد.

 2- اگر دانشجو بیش از پنج واحد باقی مانده داشته باشد و تا کنون هیچ یک از دروس را انتخاب نکرده باشد به هیچ عنوان وارد عرصه نخواهد شد.

 3- در صورتی که دانشجو یک درس (تئوری یا عملی) مازاد بر پنج واحد داشته باشد که قبلا آن را اخذ ودر کلاس مربوط حضور داشته اما در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب ننموده است، انتخاب آن درس بصورت معرفی به استاد همراه کارآموزی در عرصه با تایید استاد مربوطه بلامانع است.

 4- اگر دانشجو فقط یک درس تئوری یا عملی جهت ورود به کارآموزی  در عرصه داشته باشد و قبلا آن را اخذ و در کلاس مربوط حضور داشته اما در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب نکرده می تواند با تایید استاد مربوطه آن درس را بصورت معرفی به استاد بگذراند.

 5- انتخاب درس همراه کارآموزی در عرصه 1 و 2، حداکثر پنج واحد است.

 6- اگر دانشجودرس را به صورت معرفی به استاد همراه کارآموزی در عرصه انتخاب نموده و درآن درس موفق به کسب نمره قبولی نشود، باید آن درس را با حضور در کلاس  در ترم آینده انتخاب نماید.

 7- از آنجا که انتخاب درس همراه عرصه باید توسط شورای آموزش واحد استانی تایید گردد دانشجو باید درخواست مکتوب به معاونت آموزشی ارائه نماید.

 دروس ترم هشتم (ترم دوم عرصه)

كارآموزي در عرصه پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه- کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادر و نوزاد-کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط- کارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان- کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری- کارگاه حاکمیت بالینی- کارگاه نقش پرستاران در پدافند غیر عامل

 گروه پرستاری

اطلاعیه انتخاب واحد ترم مهر 96 گروه پرستاری

قابل توجه دانشجويان پرستاري

1-ابتدا دروس پايه، اصلي و تخصصي را انتخاب نموده و سپس دروس عمومي كه برخورد ندارد را انتخاب نماييد.

2-رعایت پیش نیاز ضروری بوده و در صورت عدم رعایت پیش نیاز، دروس بعدا حذف شده و مسئولیت آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

3-با توجه به اينكه براي دروس كارآموزي، تئوري آن بصورت همنياز تعريف گرديده است، ابتدا درس تئوري و سپس كارآموزي مربوطه را انتخاب نماييد.

4-دانشجويان هر ترم دروس ارائه شده براي آن ترم را انتخاب نمايند.

5-در صورتی که دانشجو در دروس  پایه، اصلی یا تخصصی ترم قبل نمره قبولی کسب نکرده است، حتما باید آن درس را بجای برخی دروس این ترم انتخاب نماید. همچنین دانشجوی مشروط (معدل زیر 12) حداکثر 14 واحد می تواند داشته باشد. اولویت حذف دروس برای این افراد، ابتدا دروس عمومی و در صورت ضرورت، دروسی که پیشنیاز درس در ترم آینده نیستند، می باشد.

6-توصیه می گردد در اولین روز مجاز انتخاب واحد دروس انتخاب گردد. پرشدن کلاس های عمومی توسط سایر رشته برای انتخاب این دروس، مشکل ایجاد خواهد نمود.

7-دانشجویان ورودی قبل 93، به علت عدم رویت دروس، باید با ارائه درخواست به خانم نورایی، به صورت دستی انتخاب واحد نمایند.

 

دروس ترم اول: (براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

تشریح-فیزیولوژی-بیوشیمی-میکروب شناسی-انگل شناسی-اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

-روانشناسی فردی و اجتماعی-شیمی پیش دانشگاهی-زیست شناسی پیش دانشگاهی-زبان انگلیسی-کارگاه مهارت های ارتباطی با مددجو و خانواده-وصایای امام

درصورتی که دانشجو شیمی پیش نداشته باشد، بجای آن اندیشه اسلامی 1 و در صورتی که زیست پیش نداشته باشد، بجای آن انقلاب اسلامی انتخاب نماید.

 ترم سوم: (براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

ژنتیک و ایمنولوژی-زبان تخصصی-پرستاری بزرگسالان سالمندان1-کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان 1-پرستاری سلامت فرد و خانواده- پرستاری بهداشت مادر و نوزاد-پرستاری بهداشت روان-آمار حیاتی-کارگاه ایمنی مددجو-تفسیر موضوعی قرآن

تذکر: افرادی که در ترم قبل از دروس فرآیند آموزش بیمار-مفاهیم پرستاری ویا داروشناسی نمره قبولی کسب نکرده اند، الزاما باید این دروس را در این ترم انتخاب نمایند. ترتیب حذف دروس برای جایگزینی به ترتیب تفسیر موضوعی قرآن–آمارحیاتی و پرستاری بهداشت روان

ترم پنجم: (براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

پرستاری بزرگسالان و سالمندان 3-کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان 3-مراقبت های پرستاری در منزل –پرستاری کودک سالم-پرستاری و بهداشت محیط-کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران-کارگاه اخلاق حرفه ای-تاریخ فرهنگ و تمدن-تفسیر موضوعی قرآن-انقلاب اسلامی

 دروس ترم هفتم: (ترم اول عرصه)

 اصلاح تبصره یک ماده 12 آیین نامه آموزشی

درصورت تایید شورای آموزشی واحد استانی، اخذ حداکثر پنج واحد درسی (عمومی یا اختصاصی، تئوری یا عملی) با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درس، همراه کارآموزی در عرصه بلامانع است. همچنین در صورتی که دانشجو، یک درس تئوری یا عملی باقیمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در کلاس های مربوط حضور داشته باشد و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد، با نظر شورای آموزشی واحد استانی و تایید استاد مربوطه می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول نیمسال تحصیلی از طریق معرفی به استاد بگذراند.

 لذا بر این اساس:

 1- دانشجویانی که واحد کارآموزی باقی مانده دارند(حتی یک واحد) وارد عرصه نخواهند شد.

 2- اگر دانشجو بیش از پنج واحد باقی مانده داشته باشد و تا کنون هیچ یک از دروس را انتخاب نکرده باشد، به هیچ عنوان وارد عرصه نخواهد شد.

 3- در صورتی که دانشجو یک درس (تئوری یا عملی) مازاد بر پنج واحد داشته باشد که قبلا آن را اخذ و در کلاس مربوط حضور داشته اما در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب ننموده است، انتخاب آن درس بصورت معرفی به استاد همراه کارآموزی در عرصه با تایید استاد مربوطه بلامانع است.

 4- اگر دانشجو فقط یک درس تئوری یا عملی جهت ورود به کارآموزی در عرصه داشته باشد و قبلا آن را اخذ و در کلاس مربوط حضور داشته اما در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب نکرده می تواند با تایید استاد مربوطه آن درس را بصورت معرفی به استاد بگذراند.

 5- انتخاب درس همراه کارآموزی در عرصه 1 و 2، حداکثر پنج واحد است.

 6-اگر دانشجو درس را به صورت معرفی به استاد همراه کارآموزی در عرصه انتخاب نموده و در آن درس موفق به کسب نمره قبولی نشود، باید آن درس را با حضور در کلاس در ترم آینده انتخاب نماید.

 7- از آنجا که انتخاب درس همراه عرصه باید توسط شورای آموزش واحد استانی تایید گردد ،دانشجو باید درخواست مکتوب به معاونت آموزشی ارائه نماید.

دروس ترم هفتم:

پرستاری بزگسالان/سالمندان(3-1) و پرستاری مراقبت در منزل- پرستاری مراقبت  ویژه- کارگاه اعتبار بخشی- کارگاه جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده- کارگاه آشنایی با مخاطرات شغلی

گروه پرستاری

اطلاعیه جدید - انتخاب واحد گروه پرستاری

1- ابتدا دروس پايه، اصلي و تخصصي را انتخاب نموده وسپس دروس عمومي كه برخورد ندارد را انتخاب نماييد.

2- رعایت پیش نیاز ضروری بوده و در صورت عدم رعایت پیش نیاز دروس بعدا حذف شده و مسئولیت آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

3- با توجه به اينكه براي دروس كارآموزي تئوري آن بصورت همنياز تعريف گرديده است، ابتدا درس تئوري و سپس كارآموزي مربوطه را انتخاب نماييد.

5- دانشجويان هر ترم دروس ارائه شده براي آن ترم را انتخاب نمايند.

6- در صورتی که دانشجو در دروس  پایه، اصلی یا تخصصی ترم قبل نمره قبولی کسب نکرده است، حتما باید آن درس را بجای برخی دروس این ترم انتخاب نماید. همچنین دانشجوی مشروط (معدل زیر12) حداکثر 14 واحد می تواند داشته باشد. اولویت حذف دروس برای این افراد ابتدا دروس عمومی و در صورت ضرورت دروسی که پیشنیاز درس در ترم آینده نیستند می باشد.

7-توصیه می گردد در اولین روز مجاز انتخاب واحد دروس انتخاب گردد. پرشدن کلاس های عمومی توسط سایر رشته برای انتخاب این دروس مشکل ایجاد خواهد نمود.

8-دانشجویان ورودی قبل 93 که وارد عرصه نمی شوند به علت عدم رویت دروس باید با ارائه درخواست به خانم نورایی به صورت دستی انتخاب واحد نمایند.

 ترم دوم: (براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

داروشناسی-تغذیه و تغذیه درمانی-اصول و مهارت های پرستاری-اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران-مفاهیم پرستاری-بررسی وضعیت سلامت-فرآیند آموزش به بیمار-فناوری اطلاعات در پرستاری-کارآموزی فارماکولوژی بالینی-کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری-کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان- فارسی عمومی-تربیت بدنی

 ترم چهارم:(براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2-کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان 2-پرستاری بیماریهای روان-کارآموزی پرستاری بهداشت و بیماریهای روان -پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد-پرستاری سلامت جامعه-تحقیق در پرستاری-کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد-کارگاه مهارت زندگی-اندیشه اسلامی 1-اخلاق اسلامی

 ترم ششم: (براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

برای انتخاب درس مدیریت باید تمام دروس تئوری و کارآموزی پایه اصلی وتخصصی قبلا گذرانده یا همزمان انتخاب شوند.بنابراین این درس آخرین درس انتخابی باشد.

دانشجوی ماقبل عرصه به شرطی می تواند حداکثرتا 24 واحد انتخاب نمایدکه کل واحد های باقیمانده قبل از عرصه حداکثر 24 واحد باشد. دانشجویی که بیشتر از 24 واحد باقیمانده داشته باشد حداکثر 20 واحد در صورت عدم مشروطی می تواند انتخاب نماید

دانشجوی مشروط حتی نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی ندارد.

دروس ترم ششم:

مراقبت های جامع در بخش های ویژه-پرستاری بیماریهای کودکان-پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه-اصول مدیریت وخدمات پرستاری-کارآموزی پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان-کارآموزی پرستاری سلامت جامعه فرد و خانواده و محیط-کارآموزی پرستاری مراقبت ویژه-کارگاه آموزش به مددجو و خانواده-تمام دروس باقیمانده(عمومی وپایه و اصلی و تخصصی)

 ترم هفتم (ترم اول عرصه):

اصلاح تبصره یک ماده 12 آیین نامه آموزشی

درصورت تایید شورای آموزشی واحد استانی،اخذ حداکثر پنج واحد درسی(عمومی یا اختصاصی،تئوری یا عملی) با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درس، همراه کارآموزی در عرصه بلامانع است .همچنین در صورتی که دانشجو یک درس تئوری یا عملی باقیمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در کلاس های مربوط حضور داشته باشد و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد. با نظر شورای آموزشی واحد استانی و تایید استاد مربوطه می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول نیمسال تحصیلی از طریق معرفی به استاد بگذراند.

لذا بر این اساس:

1- دانشجویانی که واحد کارآموزی باقی مانده دارند(حتی یک واحد) وارد عرصه نخواهند شد.

2- اگر دانشجو بیش از پنج واحد باقی مانده داشته باشد و تا کنون هیچ یک از دروس را انتخاب نکرده باشد به هیچ عنوان وارد عرصه نخواهد شد.

3- در صورتی که دانشجویک درس (تئوری یا عملی) مازاد بر پنج واحد داشته باشد که قبلا آن را اخذ ودر کلاس مربوط حضور داشته اما در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب ننموده است، انتخاب آن درس بصورت معرفی به استاد همراه کارآموزی در عرصه با تایید استاد مربوطه بلامانع است.

4- اگر دانشجو فقط یک درس تئوری یا عملی جهت ورود به کارآموزی  در عرصه داشته باشدو قبلا آن را اخذ ودر کلاس مربوط حضور داشته اما در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب نکرده می تواند با تایید استاد مربوطه آن درس را بصورت معرفی به استاد بگذراند.

5- انتخاب درس همراه کارآموزی در عرصه 1 و 2 حداکثر پنج واحد است.

6- از آنجا که انتخاب درس همراه عرصه باید توسط شورای آموزش واحد استانی تایید گردد دانشجو باید درخواست مکتوب به معاونت آموزشی ارائه نماید. 

دروس ترم هفتم (ترم اول عرصه):

كارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه-كارآموزي در عرصه بهداشت مادران ونوزادان-كارآموزي در عرصه داخلي جراحي1-كارآموزي در عرصه داخلي جراحي2-كارآموزي در عرصه پرستاري كودكان1-كارآموزي در عرصه پرستاري ويژه

 دروس ترم هشتم(ترم دوم عرصه)

كارآموزي درعرصه اصول مديريت- كارآموزي درعرصه پرستاري بهداشت روان- كارآموزي درعرصه پرستاري كودكان2 -کارآموزي درعرصه پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي 3 - كارآموزي درعرصه پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي 4- پرستاري در بحران فوريتها وحوادث غير مترقبه  كارآموزي در عرصه

گروه پرستاری

اطلاعیه انتخاب واحد 2-96-95

قابل توجه دانشجويان پرستاري

1- ابتدا دروس پايه، اصلي و تخصصي را انتخاب نموده وسپس دروس عمومي كه برخورد ندارد را انتخاب نماييد.

2- رعایت پیش نیاز ضروری بوده و در صورت عدم رعایت پیش نیاز دروس بعدا حذف شده و مسئولیت آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

3- با توجه به اينكه براي دروس كارآموزي تئوري آن بصورت همنياز تعريف گرديده است، ابتدا درس تئوري و سپس كارآموزي مربوطه را انتخاب نماييد.

5- دانشجويان هر ترم دروس ارائه شده براي آن ترم را انتخاب نمايند.

6- در صورتی که دانشجو در دروس  پایه، اصلی یا تخصصی ترم قبل نمره قبولی کسب نکرده است، حتما باید آن درس را بجای برخی دروس این ترم انتخاب نماید. همچنین دانشجوی مشروط (معدل زیر12) حداکثر 14 واحد می تواند داشته باشد. اولویت حذف دروس برای این افراد ابتدا دروس عمومی و در صورت ضرورت دروسی که پیشنیاز درس در ترم آینده نیستند می باشد.

7-توصیه می گردد در اولین روز مجاز انتخاب واحد دروس انتخاب گردد. پرشدن کلاس های عمومی توسط سایر رشته برای انتخاب این دروس مشکل ایجاد خواهد نمود.

8-دانشجویان ورودی قبل 93 که وارد عرصه نمی شوند به علت عدم رویت دروس باید با ارائه درخواست به خانم نورایی به صورت دستی انتخاب واحد نمایند.

 ترم دوم: (براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

داروشناسی-تغذیه و تغذیه درمانی-اصول و مهارت های پرستاری-اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران-مفاهیم پرستاری-بررسی وضعیت سلامت-فرآیند آموزش به بیمار-فناوری اطلاعات در پرستاری-کارآموزی فارماکولوژی بالینی-کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری-کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان- فارسی عمومی-تربیت بدنی

 ترم چهارم:(براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2-کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان 2-پرستاری بیماریهای روان-کارآموزی پرستاری بهداشت و بیماریهای روان -پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد-پرستاری سلامت جامعه-تحقیق در پرستاری-کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد-کارگاه مهارت زندگی-اندیشه اسلامی 1-اخلاق اسلامی

 ترم ششم: (براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

برای انتخاب درس مدیریت باید تمام دروس تئوری و کارآموزی پایه اصلی وتخصصی قبلا گذرانده یا همزمان انتخاب شوند.بنابراین این درس آخرین درس انتخابی باشد.

دانشجوی ماقبل عرصه به شرطی می تواند حداکثرتا 24 واحد انتخاب نمایدکه کل واحد های باقیمانده قبل از عرصه حداکثر 24 واحد باشد. دانشجویی که بیشتر از 24 واحد باقیمانده داشته باشد حداکثر 20 واحد در صورت عدم مشروطی می تواند انتخاب نماید

دانشجوی مشروط حتی نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی ندارد.

دروس ترم ششم:

مراقبت های جامع در بخش های ویژه-پرستاری بیماریهای کودکان-پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه-اصول مدیریت وخدمات پرستاری-کارآموزی پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان-کارآموزی پرستاری سلامت جامعه فرد و خانواده و محیط-کارآموزی پرستاری مراقبت ویژه-کارگاه آموزش به مددجو و خانواده-تمام دروس باقیمانده(عمومی وپایه و اصلی و تخصصی)

 ترم هفتم (ترم اول عرصه):

اصلاح تبصره یک ماده 12 آیین نامه آموزشی

درصورت تایید شورای آموزشی واحد استانی،اخذ حداکثر پنج واحد درسی(عمومی یا اختصاصی،تئوری یا عملی) با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درس، همراه کارآموزی در عرصه بلامانع است .همچنین در صورتی که دانشجو یک درس تئوری یا عملی باقیمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در کلاس های مربوط حضور داشته باشد و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد. با نظر شورای آموزشی واحد استانی و تایید استاد مربوطه می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول نیمسال تحصیلی از طریق معرفی به استاد بگذراند.

لذا بر این اساس:

1- دانشجویانی که واحد کارآموزی باقی مانده دارند(حتی یک واحد) وارد عرصه نخواهند شد.

2- اگر دانشجو بیش از پنج واحد باقی مانده داشته باشد و تا کنون هیچ یک از دروس را انتخاب نکرده باشد به هیچ عنوان وارد عرصه نخواهد شد.

3- در صورتی که دانشجویک درس (تئوری یا عملی) مازاد بر پنج واحد داشته باشد که قبلا آن را اخذ ودر کلاس مربوط حضور داشته اما در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب ننموده است، انتخاب آن درس بصورت معرفی به استاد همراه کارآموزی در عرصه با تایید استاد مربوطه بلامانع است.

4- اگر دانشجو فقط یک درس تئوری یا عملی جهت ورود به کارآموزی  در عرصه داشته باشدو قبلا آن را اخذ ودر کلاس مربوط حضور داشته اما در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب نکرده می تواند با تایید استاد مربوطه آن درس را بصورت معرفی به استاد بگذراند.

5- انتخاب درس همراه کارآموزی در عرصه 1 و 2 حداکثر پنج واحد است.

6- از آنجا که انتخاب درس همراه عرصه باید توسط شورای آموزش واحد استانی تایید گردد دانشجو باید درخواست مکتوب به معاونت آموزشی ارائه نماید. 

دروس ترم هفتم (ترم اول عرصه):

كارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه-كارآموزي در عرصه بهداشت مادران ونوزادان-كارآموزي در عرصه داخلي جراحي1-كارآموزي در عرصه داخلي جراحي2-كارآموزي در عرصه پرستاري كودكان1-كارآموزي در عرصه پرستاري ويژه

 دروس ترم هشتم(ترم دوم عرصه)

كارآموزي درعرصه اصول مديريت- كارآموزي درعرصه پرستاري بهداشت روان- كارآموزي درعرصه پرستاري كودكان2 -کارآموزي درعرصه پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي 3 - كارآموزي درعرصه پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي 4- پرستاري در بحران فوريتها وحوادث غير مترقبه  كارآموزي در عرصه

گروه پرستاری

 

 

 

کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان مامایی

ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان برگزاری
1 کارگاه ارزیابی سلامت جنین  95/02/14 ساعت 16 تالار اندیشه
2 کارگاه ریستوشی  شانه  95/02/21 ساعت 16 تالار اندیشه

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker