• un000
  • un1
  • un2
  • un3
  • un4

رویدادها و مناسبتها

اطلاعیه کمک هزینه تحصیلی ایثارگران

قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کمک هزینه تحصیلی ایثارگران، شایسته است واجدین شرایط زیر در اسرع وقت (حداکثر 96/10/10) به امور دانشجویی مراجعه و ثبت نام نمایند.

الف ) رزمندگان دفاع مقدس با حداقل 6 ماه حضور در جبهه و همسران و فرزندان

مدارک لازم: ارائه گواهی نامه از ارگان اعزام کننده به جبهه و کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ایثارگر

ب) جانباز زیر 25% و همسر و فرزندان

ج) آزاده با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان

مدارک لازم بندهای ب و ج: معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران گناباد و کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ایثارگر

ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker