• un000
  • un1
  • un2
  • un3
  • un4

رویدادها و مناسبتها

 5-  کلیه دانشجویان باید نسبت به پرداخت بدهی گذشته و شهریه اقدام نمایند. در غیراین صورت امکان اخذ واحد برای ایشان فراهم نخواهد شد. در ضمن شهريه دانشجوياني كه مبادرت به انتخاب واحد نموده اند اعم از اینکه در كلاسها حضور داشته و يا نداشته باشند، به هيچ عنوان بازگشت داده نخواهد شد.

 

6- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که درس آشنایی با کامپیوتر و وصایای امام (ره) و روش تحقيق را در دوره کارشناسی نگذرانده اند، الزاما باید آن را در دوره کارشناسی ارشد به عنوان درس الزامی- جبرانی بگذرانند.

 

7- درس، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ،به ارزش 2 واحد نظری، برای ورودیهای 91 به بعد برای کلیه رشته ها در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته و دکترای حرفه ای، مازاد بر واحدهای دوره، اجباری می باشد.

 

8- درس "دانش خانواده و جمعیت" به ارزش 2 واحد نظری، از نیمسال اول 92-93 برای دانشجویان کلیه مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته، جایگزین درس تنظیم خانواده و جمعیت شده است و از تاریخ مذکور، درس تنظیم خانواده و جمعیت منسوخ و از لیست دروس عمومی حذف می گردد. کلیه دانشجویان ملزم به انتخاب حداقل ۱۲ واحد درسی می باشند(دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل 8 واحد در هر ترم باید انتخاب نمایند).

 

9- دانشجویانی که در نیمسال قبل، مشروط شده اند حق انتخاب واحد بیش از ۱۴ واحد درسی را ندارند(به استثناء دروس وصایای امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم)

 

10- چنانچه نیمسال اول سال تحصیلی، نیمسال آخر تحصیل دانشجو باشد و حداکثر تا 24 واحد درسی برای دانشجو باقیمانده باشد« بدون احتساب وصایا و روخوانی قرآن»، می تواند با نظر گروه- آنها را در آن نیمسال انتخاب و بگذراند حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد و در بین دروس انتخابی دروس پیشنیاز وجود داشته باشند. لازم به ذکر است دانشجو می تواند با مراجعه به کارشناس رشته در زمان انتخاب واحد،مجوز اخذ تا 24 واحد درسی را بگیرد( مشروط به اینکه ترم آخر باشد).

 

11- در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیشنیاز نمره قبولی کسب نکند و یا در کلیه کلاسهای درس یا دروس پیشنیاز شرکت کرده اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه، آن درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسالهای بعدی انتخاب و بگذراند. ولی چنانچه نتواند در درس یا دروس پیشنیاز نمره قبولی کسب کند یا در پایان ترم درس را حذف نماید. نمرات درس یا دروس وابسته حذف نمی شوند و دانشجو موظف است به اخذ درس یا دروس پیشنیاز مردودی در اولین نیمسال که ارائه شده می باشد. چنانچه در هر دو درس پیشنیاز و وابسته مردود شود می تواند این دروس را در یک نیمسال مجددا" بصورت هم نیاز اخذ نماید و یا رعایت پیشنیازی کند.

 

12- دانشجویان غیر پزشکی که تا 6 واحد نظری باقیمانده دارند می توانند با اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص واحد، این دروس را به صورت معرفی به استاد بگذرانند و نیاز به انتخاب واحد در آن نیمسال نمی باشد.

 

13- اخذ دروسی که تداخل زمانی در برنامه هفتگی دارند تحت هر شرایطی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت، درس یا دروس مربوط حذف خواهد شد. دانشجویان ترم آخر مستثنی می باشند.

 

14- مسئولیت عدم رعایت انتخاب دروس همنیاز و پیش نیاز و عدم رعایت سقف مجاز انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد.

 

 - دانشجویانی که در نیمسال قبل، میهمان بوده اند باید جهت ارسال ریز نمرات خود از دانشگاه مقصد به این واحد دانشگاهی اقدام لازم به عمل آورند تا با مشکل انتخاب واحد مواجه نگردند.

 

- دانشجویان میهمان از سایر واحدهای دانشگاهی، ملزم به رعایت ضوابط و مقررات این واحددانشگاهی می باشند.

 

15- دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنان به پایان رسیده و مشمول می باشند به کارشناس رشته مراجعه نمایند. کارشناسی ارشد 6 ترم کارشناسی 10ترم و کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5 ترم خواهد بود.

 

16- دانشجویانی می توانند درس کارآفرینی اختیاری2+1 را اخذ نمایند که در دوره کاردانی آنرا نگذرانده باشند.

 

17- دانشجویان ترم آخر که مشکل تداخل و پیش نیاز دارند جهت برطرف شدن مشکل با افراد زیرل تماس بگیرند:

 

1-     آقای مهندس نظرزاده: رشته های مهندسی برق و فن آوری اطلاعات - مامایی

 

2-     آقای مهندس قاسمی: رشته های کارشناسی ناپیوسته برق – ارشد کنترل - کاردانی برق

 

3-     خانم مصطفوی: رشته های حسابداری – ساختمان –  مدیریت –  علوم اجتماعی

 

4-     آقای طالبیان: رشته های تأسیسات – معماری – معارف اسلامی – دامپزشکی – مهندسی کشاورزی - ارشد کشاورزی - آمار

 

5-     آقای مهندس عسکری: رشته های ارشد برق قدرت کلیه گرایش ها  –  مخابرات

 

6-     خانم نورایی: رشته پرستاری

 

                                                                                  حوزه معاونت آموزشی واحد گناباد

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker