اطلاعیه وام بانک ملی

on .

اطلاعیه

احتراما به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد نسبت به معرفی دانشجویان جهت دریافت وام بانک ملی، پس از کسب مجوز سازمان مرکزی دانشگاه اقدام نماید. دانشجویان متقاضیضمن تکمیل نمودن فرم رضایت نامه پیوست، جهت ثبت نام به صندوق رفاه دانشجویان واحد  مراجعه نمایند.ضمنا نحوه ضمانت بعد از معرفی بر عهده بانک ملی می باشد.

 

مبلغ تسهیلات دانشجویان کاردانی و کارشناسی 25/000/000  ریال.

مبلغ تسهیلات دانشجویان کارشناسی ارشد 50/000/000  ریال.

مبلغ تسهیلات دانشجویان دکتری  100/000/000  ریال.

1- باتوجه به معرفی دانشگاه جهت دریافت تسهیلات پرداخت شهریه ازبانک ملی،مبلغ تسهیلات اعطایی مستقیمابه حساب شهریه اعلام شده ازجانب دانشگاه واریزمیگردد و دانشجو هیچگونه ادعایی مبنی بردریافت مبلغ تسهیلات نخواهدداشت.

2 -  درصورت فارغ التحصیلی،اخراج،انصراف وغیره هرگونه مدرک مربوط به فارغ التحصیلی اعمازگواهینامه موقت،ریزنمرات،دانشنامه و....  تاتسویه حساب کامل کلیه بدهیهای دانشجوازقبیل بدهی شهریه،صندوق رفاه واحدوتسهیلات اخذشده ازبانک ملی،نزد دانشگاه باقی خواهدماند و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

 

دانلود فرم تعهد نامه دانشجو

           صندوق رفاه دانشجویان واحد

اطلاعیه وام وزارت علوم نیمسال دوم 97-96

on .

اطلاعیه اخذ وام وزارت علوم جهت نیمسال اول 97-96

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت دریافت وام وزارت علوم نیمسال اول97-96 می بایست به شرح ذیل عمل نمایند :

1 – دانشجویانی که در ترمهای قبل از این وام استفاده کرده اند :

می بایست به سایت صندوق رفاه به نشانی bp.swf.ir  سپس ورود به پورتال فاز 2 مراجعه و با ثبت  کد ملی با فرمت زدن خط تیره(همان طور که درکارت ملی درج شده است) ورود نمایند. ضمنا" کلمه عبور در ابتدا همان کد ملی با فرمت زدن خط تیره می باشد،بعد از ورود به قسمت درخواست وام مراجعه و با زدن درخواست وام شهریه دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام نمایند .

2 – دانشجویانی که قبلا" ازاین وام استفاده نکرده اند :

این دسته از دانشجویان می بایست قبل از ثبت نام جهت دریافت فرم معرفی به محضر به صندوق رفاه دانشگاه مراجعه کرده و فرم معرفی به محضر دریافت نمایند یا از سایت دانشگاه آزاد اسلامی گناباد حوزه معاونت اداری مالی – صندوق رفاه فرم تعهد نامه را دانلود نمایند(فرم شماره 3) . سپس مدارک آماده شده محضری را مجددا" به صندوق رفاه دانشجویان  واحد تحویل داده و پس از آن به سایت صندوق رفاه به نشانی bp.swf.ir ورود به پورتال فاز 2 و بعد از ورود به سیستم عنوان ثبت نام را انتخاب کنند .بعد از ثبت نام همان مراحل ردیف 1 بالا را ادامه دهند .

                                                                                   صندوق رفاه دانشجویان

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker