قابل توجه دانشجویان ترم اول روان سنجی و جامعه شناسی

on .

دانشجویان محترم رشته های روان سنجی و جامعه شناسی ترم اول مقطع کارشناسی ارشد

لطفا دروس زیر را در ترم اول انتخاب نمایید:

رشته جامعه شناسی ترم اول

1- اندیشه های اجتماعی متفکرین اسلامی 1

2- نظریه های جامعه شناسی پیشرفته 1
3- روشهای تحقیق 1
4- برنامه ریزی جمعیت و نیروی انسانی
5- مبانی جامعه شناسی 1 - جبرانی (مخصوص دانشجویان رشته های غیر مرتبط)

رشته روان سنجی ترم اول

1- نظریه های و روش های جدید اندازه گیری
2- آزمون پیشرفت تحصیلی
3- روش های آماری پیشرفته 1
4- سنجش و اندازه گیری
5- مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

مدیر گروه

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker