امتحان فاینال گروه مامایی

on .

قابل توجه دانشجویان رشته مامایی

امتحان فاینال تئوری رشته مامایی در روز سه شنبه 96/06/21 برگزار می شود. ضمنا دانشجویان باید برگه های آمار خود را به گروه مامایی تحویل دهند.

گروه مامایی

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker