امتحان فاینال مامایی

on .

قابل توجه دانشجویان رشته مامایی

امتحان فاینال روز شنبه مورخ 1395/05/23 ساعت 11 صبح برگزار می شود.

گروه مامایی

 

اطلاعیه حوزه دانشجویی

on .

باسمه تعالی

به اطلاع مراجعین محترم حوزه دانشجویی اعم از امور فارغ التحصیلان و ... می رساند:

با توجه به بخشنامه شماره 50/12791 مورخه 1395/02/22 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر تعطیلی تابستانی دوایر دانشگاه چنانچه نیاز به هر گونه خدمات دانشجویی و دانش آموختگی (فارغ التحصیلی) دارند لازم است به گونه ای برنامه ریزی شود که قبل از هفتم  یا بعد از شانزدهم مرداد ماه مراجعه نمایند.

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه

امتحان فاینال رشته مامایی

on .

قابل توجه دانشجویان رشته مامایی

امتحان فاینال روز شنبه مورخ 1395/05/02 ساعت 11 صبح برگزار می شود. ضمنا برگه های آمار زایمانی بایستی تا 1395/05/10 تحویل گروه مامایی گردد.

گروه مامایی

اطلاعیه تعطیلات تابستان

on .

به اطلاع دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم می رساند طبق بخش نامه 50/12791 مورخ 95/2/22 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، از تاریخ 95/5/10 لغایت 95/5/13 کلیه بخش های دانشگاه تعطیل می باشد. البته کلاس های ترم تابستان در تاریخ های فوق تعطیل نبوده و برگزار خواهد شد.

امور اداری - آموزشی واحد

قابل توجه دانشجویان ترم آخر

on .

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان ترم آخر میرساند جهت بررسی مدارک پایه خود بایستی در طول ترم به آموزش - کارشناس رشته مراجعه نمایند تا در زمان فارغ التحصیلی برای آنان مشکلی پیش نیاید. بدیهی است پرونده دانشجویان بدون مدارک لازم به فارغ التحصیلان ارسال نخواهد شد.

مدارک لازم: 

 1- اصل مدرک تحصیلی   2- ریز نمرات دوره قبلی  

                                                                          اداره آموزش

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker