• un000
  • un1
  • un2
  • un3
  • un4

رویدادها و مناسبتها

امتحان فاینال تئوری رشته مامایی

on .

قابل توجه دانشجویان رشته مامایی

امتحان فاینال تئوری رشته مامایی در 94/10/21 برگزار می شود. ضمنا دانشجویان باید برگه های آمار خود را به گروه مامایی تحویل دهند.

گروه مامایی

قابل توجه دانشجویان رشته پرستاری

on .

دانشجویانی که شرایط اخذ درس  ((کاراموزی داخلی جراحی 4 )) را داشته و تا کنون کارآموزی مربوطه را نگذرانده اند حداکثر تا تاریخ 91/10/25 به آقای (( محسن کاخکی)) مراجعه و ثبت نام نمایند.

دریافت کارت امتحانات ترم اول 95-94

on .

قابل توجه دانشجویان محترم:

کارت ورود به جلسه امتحانات از مورخ 94/9/28 قابل دریافت است. اخذ کارت منوط به تعیین وضعیت مالی خواهد بود.

اداره آموزش-امورشهریه

اطلاعیه شهریه ترم دوم 94-95

on .

قابل توجه دانشجویان محترم

 با توجه به تصمیم شورای معاونین دانشگاه مبنی بر یکنواختی در دریافت شهریه از دانشجویان و جلوگیری از تضییع حقوق برخی از این عزیزان، برای ترم دوم سال تحصیلی 95-94 به شرح زیر تصمیم گیری شده است:

بدهی قبلی (بدهی ترم اول 95-94) بایستی به صورت نقدی تسویه گردد.

نحوه پرداخت شهریه ترم دوم 94-95 به شرح زیر است:

  • دانشجویان مقطع کاردانی مبلغ 4/500/000 ریال (چهار میلیون و پانصد هزار ریال)
  • دانشجویان مقطع کارشناسی مبلغ 7/000/000 ریال (هفت میلیون ریال)
  • دانشجویان رشته مامایی مبلغ 10/000/000 ریال (ده میلیون ریال)
  • دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 15/000/000 ریال (پانزده میلیون ریال)
  • دانشجویان مقطع دکتری مبلغ 50/000/000 ریال (پنجاه میلیون ریال)

توجه: بقیه شهریه دانشجویان طی حداکثر سه فقره چک با مبالغ مساوی به تاریخ های فروردین، اردیبهشت و خرداد 95 قابل پرداخت است.  

امور شهریه

ثبت نام نقل و انتقالات دانشجویان در ترم دوم 95-94

on .

قابل توجه دانشجویان محترم:

دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات ترم دوم 95-94 تا تاریخ 94/9/30 می توانند به سایت معاونت دانشجویی سازمان مرکزی - سامانه نقل و انتقالات مراجعه و ثبت نام کنند.

دریافت آیین نامه نامه نقل و انتقالات

معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker