آمار کتب و مجلات

تعداد کل کتاب ها

(عنوان)

تعداد کل کتاب ها

(جلد)

تعداد کتاب های فارسی

(عنوان)

تعداد کتاب های فارسی

(جلد)

تعداد کتاب های لاتین

(عنوان)

تعداد کتاب های فارسی

(جلد)

24300

46500

21990

43200

2310

3305

 

 

 

 تعداد کل مجلات 86 عنوان و امکان دسترسی به پایگاه های علمی معتبر مانند Elsevier، Nursing Skills، Nursing Index، Ovid و ... نیز فراهم است.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker