عناوین اولویتهای تحقیقاتی استانداری خراسان رضوی – سال 1394

1- معماری، عمران وشهرسازی

2- زمین شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3- روانشناسی، جامعه شناسی و خانواده

4- اجتماعی و اخلاقی

5- حقوقی و سیاسی و امنیتی

6- اقتصادی و مدیریتی

7- تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش)

8- کشاورزی (تغذیه، فضای سبز، محیط زیست و....)

9- فرهنگی (سبک زندگی اسلامی، هنر، گروه های مذهبی و......)

10- پزشکی (در سه حوزه سلامت، بهداشت و درمان و......)

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker