نیازهای تحقیقاتی شرکت ذوب آهن اصفهان

با توجه به اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه بسته شده بین دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت ذوب آهن اصفهان و توجه به لزوم بهره مندی از توان علمی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در اجرای پروژه های تحقیقاتی، به آگاهی می رساند فهرست نیازهای تحقیقاتی شرکت ذوب آهن اصفهان در وبگاه آن شرکت به نشانی www.esfahansteel.com بخش مدیریت پژوهش فناوری و بومی سازی قرار دارد.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker